1.Kullanım Şartları

İşBu kullanım şartları Claros Yazılım Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi internet sitesi ( https://claros.llc/tr/ ) için geçerlidir.

Mevzuatın izin verdiği ölçüde, Claros bu kullanım şartlarını istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle, kullanım şartlarına ilişkin değişiklikleri düzenli olarak kontrol etmeniz önerilmektedir.

2.İnternet Sitesi Bilgileri ve Açıklaması

Bu internet sitesinin sunucusu Almanya’da bulunmaktadır. Claros, bu internet sitesini Türkiye’de İzmir ilinde yer alan merkezden işletir ve yönetir. İnternet sitesine dünyanın her yerinden erişmek mümkün olmakla birlikte, internet sitesinde belirtilen veya internet sitesi üzerinden tedarik edilen veya sunulan özellikler, ürünler ve hizmetler ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir.

Bu internet sitesini Türkiye dışındaki ülke ya da bölgelerden ziyaret etmek istemeniz halinde, bunu kendi iradenizle yaparsınız ve internet sitemizi yalnızca ilgili yerel mevzuatın izin verdiği çerçevede kullanırsınız.

3. İnternet Sitesi İçeriği

Tüm metin, resim, müzik, video, animasyon, ticari marka, logo, desen, çizelge, görsel arayüz ve kodlar (bundan sonra “İçerik” olarak ifade edilecektir), söz konusu İçerik’e ilişkin fikirler, tasarımlar, yapılar, ifadeler ve görüntüler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hukuken Claros’un mülkiyetindedir. Kullanım şartlarında aksi belirtilmedikçe, bu internet sitesinde yer alan içeriği, Claros’un önceden yazılı izni olmaksızın, ticari amaçlar için kullanamazsınız.

Aşağıda belirtilen koşullar dâhilinde, Claros ürün ve hizmetleriyle ilgili olarak işbu internet sitesinde bulunan verileri yükleyebilirsiniz:

 • Söz konusu verilerin ticari amaçlı olmayıp yalnızca kişisel kullanım amaçları ile kullanılması.
 • Söz konusu verilerde herhangi bir değişiklik yapılmaması.
 • Söz konusu verilere ya da söz konusu verileri içeren belgelerle ilgili olarak herhangi bir beyanda ya da taahhütnamede bulunulmaması.
 • Söz konusu verilerle ilgili olarak Claros’un hak sahipliğini veya diğer yasal haklarını belirten hiçbir ifade ve/veya bildirimin, kısmen veya tamamen kaldırılmamış olması.

4. Kullanım Standartları

Bu internet sitesi ve içeriği, işbu kullanım şartlarında yasaklanan kullanım amaçları veya herhangi bir yasa dışı amaçla kullanılamaz ya da başka kişi veya kuruluşların yasal haklarını ve menfaatlerini ihlal etmek için kullanılamaz.

Örümcek, robot, derin bağlantı ve sayfa kazıma dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir türde cihaz, program veya algoritmayı veya özdeş veya benzer bir manuel programı, işbu internet sitesinin ya da içeriğinin bir kısmına erişmek, kopyalamak veya görüntülemek amacıyla kullanamazsınız. Bununla birlikte, bu internet sitesinde temin edilmeyen bir yöntemle internet sitesinde yer alan malzeme, belge ya da bilgileri ziyaret edemez, elde edemez veya kopyalayamazsınız.

İşbu internet sitesine, içeriğine veya hizmetlerine yetkisiz erişim elde etmek için hukuka aykırı şekilde erişimde bulunmaya, kodlarını çözmeye veya başka hukuka aykırı yöntemleri kullanmaya çalışmayınız. Kendiniz dışındaki Claros kullanıcı bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesinde yer alan müşteri bilgilerini izleyemez, ters arama yapamaz, bilgilerin şifrelerini veya kodlarını çözemezsiniz.

Bu internet sitesi tarafından kullanılan veya bu internet sitesine bağlanan güvenlik mekanizmalarını ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal edemezsiniz. Bu internet sitesinin ya da buna bağlanan internet sitelerinin ağ zafiyetlerini inceleyemez, tarayamaz veya başka şekilde test edemezsiniz ya da internet sitesine karşı herhangi bir biçimde saldırı gerçekleştiremezsiniz.

Bu internet sitesinin ya da bu internet sitesinde gerçekleştirilen işlemlerin düzenli işleyişine müdahale etmek ya da müdahale etmeye çalışmak veya bu internet sitesinin başkaları tarafından kullanımına müdahale etmek ya da müdahale etmeye çalışmak üzere herhangi bir cihaz, yazılım veya program kullanamazsınız. Bu internet sitesinin altyapısı, sistemi veya ağında ya da bu internet sitesine bağlanan sistemler veya ağlarda yer alan verileri makul olmayan veya orantısız miktarlarda depolayacak eylemlerde bulunamazsınız.

5. Hesap, Parola ve Güvenlik

Bu internet sitesindeki belirli işlev ya da hizmetlere erişmek için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız ya da mevcut kullanıcı hesabınız ile oturum açmanız gerekebilir. Parolanız da dâhil olmak üzere hesap bilgilerinizin gizliliğini korumaya ilişkin sorumluluk size aittir. Söz konusu bilgilerin güvenliğini ya da gizliğini muhafaza edememeniz durumunda, hesabınızda veya hesabınıza karşı meydana gelecek tüm eylemlere ilişkin sorumluluk size aittir.

Yetkisiz kişilerce parolanın değiştirilmesi veya hesapta oturum açılması ya da kullanılması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hesabınızda düzensizlikler veya anormallikler olduğunu fark ederseniz, Claros’u derhal bilgilendirmelisiniz. Hesap bilgilerinizin gizliliğini muhafaza edememeniz hesabınızın başkaları tarafından kullanılmasına yol açabilir. Bu durumda doğabilecek zararlardan Claros sorumlu değildir.

Hesap sahibinin açık izni olmadan, başka kişilere ait Claros hesaplarını hiçbir zaman kullanamazsınız. Bu kurala uygun hareket etmemeniz, siz veya başkaları için kişisel zarara ya da kayba neden olursa, Claros söz konusu zararlar için sorumluluk kabul etmeyecektir.

6. Dış bağlantılar

Bu internet sitesi bağımsız üçüncü taraf internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Söz konusu bağlantılar yalnızca bu internet sitesi ziyaretçilerine kolaylık olması amacıyla verilmiştir. Claros, bağlı web sitelerinde verilen İçerik, hizmetler ve bilgilerle ilgili olarak açık veya zımni bir şekilde garanti vermez veya bu bağlantılar, bağlı internet siteleriyle ilgili olarak Claros tavsiyesi ya da yetkilendirmesi olarak kabul edilmemelidir. Bağlı internet sitelerin herhangi birini ya da tümünü tamamen kendi takdirinizle ziyaret edebilirsiniz, ancak Claros söz konusu etkileşimlerin sonucuna ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7. Gizlilik

Bu internet sitesi, internet sitesindeki sayfalarının alt kısmında yer alan “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni” öğesi seçilerek görüntülenebilecek olan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnine tabidir.

Siz ile bu internet sitesi arasındaki ağ bağlantısı ve iletilen verilerin tümüyle güvenli ya da gizli olmadığı ve bu internet sitesine ilettiğiniz verilerin başkaları tarafından engellenmesinin mümkün olabileceği unutulmamalıdır. Claros, siz ile bu internet sitesi arasındaki ağ bağlantısının ve iletilen verilerin güvenliğini ya da gizliliğini garanti edemez.

8. Hakların Mahfuzluğu

Claros, istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın aşağıdaki eylemlerde bulunma hakkını saklı tutar:

 • Nedeninden bağımsız olarak, istediği zaman bu internet sitesinin tümünün veya bir kısmının çalışmasını ya da bunlara erişimi askıya alma veya sona erdirme.
 • Bu internet sitesinde yer alan içeriğin yanı sıra geçerli politika, anlaşma koşulları ya da hükümlerin tümünü veya bir kısmını mevzuata uygun olarak düzeltme ya da değiştirme.
 • Bakım, hataların değiştirilmesi ya da düzenli veya düzensiz aralıklardaki bu tür diğer değişiklikler amacıyla internet sitesinin tümünün veya bir kısmının çalışmasını askıya alma.

9. Feragatname

Claros, bu internet sitesi, İçeriği ya da hizmetlerine ilişkin olarak bunların kullanılabilirliğini, sürekliliğini ve erişilebilirliğini garanti etmez. Bu internet sitesi ve İçeriği “olduğu gibi” sağlanır. Bu internet sitesinin ve buna bağlı internet sitelerinin kullanımına ilişkin tüm sorumluluk kullanıcı olarak size aittir. Bu internet sitesinin tümünden ya da bir kısmında memnun kalmamanız durumunda, çözüm yollarının kısıtlanması bu internet sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Claros ile yaptığınız anlaşmanın bir parçasını oluşturduğundan, tek çözüm yolunuz bu internet sitesinin tümünün ya da bir kısmının kullanımını bırakmaktır.

Ürün işlevleri, yapılandırmaları, parametreleri, teknik standartları ve hizmet içeriği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu internet sitesinde bulunan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak internet sitesinde yayınlanan bilgiler ülke ya da bölgeye göre farklılık gösterebilir. Belirli bir ürüne ait işlevler, yapılandırmalar, parametreler ve teknik standartlar söz konusu ürünün ürün ömrünün farklı aşamalarında düzenlenebilir ve Claros’un ilgili bilgileri güncellemesi biraz zaman alabilir. Bu nedenle, bu internet sitesinde gördüğünüz ürün ve hizmet bilgileri ile satın aldığınız gerçek ürün veya ülkenizin piyasasında satılan ürünler arasında bazı farklılıklar olabilir. Claros, bu internet sitesinde yer alan içeriğin doğruluğunu, tamlığını veya güvenilirliğini garanti etmemektedir.

10. Sorumlulukların Sınırlandırılması

Mevzuatın yasaklamadığı durumlarda, hiçbir koşulda, Claros, kâr kaybı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, bu internet sitesinin kullanımından kaynaklanan tüm dolaylı, türetilmiş, arızi, tali veya cezai hasarlar için, Claros potansiyel risklerin farkında olsa dahi, hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bu internet sitesini kullanımınız herhangi bir şekilde hasar ya da kayıpla sonuçlanırsa, Claros’un ve iş ortaklarının üstleneceği maksimum sorumluluk, bu internet sitesinin hizmetlerini veya özelliklerini kullanımınızla ilgili olan abonelik ücretleri ya da benzer ücretlerin toplamından fazla olamaz.

11. Tazmin

Bu internet sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan herhangi bir üçüncü taraf talebi, kaybı, sorumluluğu, teklifi veya masrafı (avukat ücretleri dahil) Claros’a karşı ileri sürülürse, Claros’u, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini, iş ortaklarını ve diğer yetkili kişileri tazmin etmeyi kabul edersiniz.

12. Bağımsız Çözüm Yolları

Madde 10 “Sorumlulukların Sınırlandırılması” ve Madde 11 “Tazmin” maddeleri ve/veya hükümleri amaçlarını yerine getiremese ya da mevzuat uyarınca uygulanamaz olsa dahi, bu hükümler bağımsız olarak hüküm ifade edecektir. Mevzuat kapsamında, Madde 10 ve Madde 11’de belirtilen sorumluluklarını sınırlandırılması, kaybın (1) sözleşme ihlali, (2) garanti ihlali, (3) ihmal ya da yanlış beyanlar dahil, hata veya ihlaller, (4) kusursuz sorumluluk, (5) ya da diğer nedenlerden kaynaklanmasından bağımsız olarak geçerli olacaktır.

13. Geri Bildirim

Bu internet sitesine ilettiğiniz tüm geri bildirimler gizli olmayan bilgi olarak değerlendirilir. Claros bu bilgileri sınırlama olmaksızın serbest şekilde kullanma hakkını saklı tutar.

14. Kullanım Şartlarının İhlali

Claros’un işbu Kullanım Şartlarından birini ihlal ettiğinize hükmetmesi durumunda, Claros’un bu internet sitesine erişiminizi sona erdirme ve/veya bu web sitesine erişiminizi engelleme haklarını saklı tuttuğunu kabul edersiniz.

Claros Kullanım Şartlarını ihlaliniz sonucunda bu internet sitesine erişiminizi iptal ederse, Claros size ya da herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumluluk kabul etmez.

Claros’un önceden bildirimde bulunmaksızın, kendi takdiriyle, aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan nedenlerle, bu internet sitesinin işlevlerinin tümüne ya da bir kısmına erişiminizi engellemeye karar verebileceğini kabul edersiniz:

 • Kolluk kuvvetlerinin veya diğer kamu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda.
 • Sizin talebinize karşılık olarak. (Claros hesabınızın silinmesini talep ederseniz, çevrimiçi hizmetlere erişemeyebilirsiniz.)
 • İnternet sitesinin ya da hizmetlerinden birinin askıya alınması veya büyük değişikliğe uğraması.
 • Öngörülemeyen teknik sorunlar.

15. Uygulanacak Hukuk ve İhtilafların Çözümü

Kullanım Şartlarının oluşturulması, uygulanması ve yorumlanması Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

Bu Kullanım Şartlarının İçeriği ya da uygulanması ile ilgili bir ihtilaf doğması durumunda, İzmir Mahkemeleri ve İcra müdürlükleri yetkili olacaktır.

16. Çeşitli Hükümler

Kullanım Şartları, bu internet sitesini kullanımınızla ilgili olarak siz ve Claros arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve siz ve Claros arasında bu internet sitesinin kullanımıyla ilgili olan yazılı veya sözlü herhangi ve tüm önceki anlaşmalarınızın yerine geçer.

Claros’un Kullanım Şartlarının katı şekilde uygulanmasını sürdürememesi ya da bunu talep edememesi, Claros’un Kullanım Şartlarının uygulanmasına veya Kullanım Şartlarının kendisine ilişkin haklarından feragat etmesi olarak kabul edilmemelidir. Claros ile siz ya da bir üçüncü kişi arasında gerçekleşen hiçbir eylem Kullanım Şartlarının hükümlerinin değiştirilmesi olarak kabul edilmemelidir.